Strona poświęcona rozwojowi osobistemu

Każdy może się doskonalić i każdy posiada wiele wyjątkowych możliwości rozwoju. Każdy człowiek jest ważny, różnimy się tylko wyglądem, sposobem ekspresji. Większość ludzi nau ki zgodzi się zapewne z stwierdzeniem, że wiedza naukowa jest wiedzą racjonalną. I brak w niej miejsca na pozaracjonalną wiedzę intuicyjną. Dlatego A. Tversky stawiając pytanie, dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje, odpowiada, że główną barierą są ich przekonania. Innymi słowy, chodzi o przekonania, które składają się na obowiązujący w nauce paradygmat.

Tylko pełne zrozumienie tego, jaka jest zasada działania mechanizmów ludzkiej psychiki pozwoli przekroczyć jej ograniczenia. czytaj więcej

Mistrzostwo powstaje u tych ludzi, którzy na poruszane zagadnienia, nie zadowalają się czyjąś odpowiedzią, lecz dodatkowo sami jej poszukują. Jest w tym też konieczność wychodzenia naprzeciw problemom oraz ciągłe zadawanie sobie pytań i poszukiwania odpowiedzi. W ten sposób ćwiczysz umysł, który staje się bardziej elastyczny i twórczy oraz podnosisz własną wartość, dochodząc do przekonania, że potrafisz o wiele więcej niż sam na początku sądziłeś.

Gwarancja

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata jest placówką oświatową, a to daje Tobie gwarancję rzetelnej wiedzy, zdobycia profesjonalnego wykształcenia, oraz uzyskanie prawa wykonywania zawodu w specalnościach Naturopata, Hipnoterapeuta, Akupunkturzysta, Terapeuta manualny, Coach terapii systemowej rodzin, itp...hipnotyzera lub hipnoterapeuty. Załóż swoje Konto Terapeuty, będziesz miał pierwszeństwo w rezerwacji szkoleń, oraz dostęp do informacji.

 

Wiele osób utożsamia manipulację z podstępną manipulacją, z manipulacją której celem jest oszukiwanie, wywiedzenie w pole, narażenie na stratę.

Poznając techniki kierowania i manipulowania szybko rozpoznasz takie niecne zamiary. Zyskasz narzędzie do ochrony własnych interesów, jak i interesów innych osób. Poznając techniki kierowania innymi dostrzeżesz bezcelowość oszukiwania, docenisz walory rozsądku i odpowiedzialności za siebie i innych.

NLP powstało na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Twórcami programowania neurolingwistycznego był informatyk i zarazem psychoterapeuta Richard Bandler oraz profesor lingwistyki John Grinder. Zajęli się oni badaniem sposobów, jakimi posługują się wybitni terapeuci odnoszący spektakularne rezultaty:

  • Milton Erickson – hipnoterapeuta;
  • Fritz Pearls – twórca metody Gestalt;
  • Virginia Satir – terapeutka rodzinna.

Opracowali swoje badania i stworzyli model zachowań. A było to tak:

W roku 1958 Don Jackson spotkał po raz pierwszy Virginię Satir. Była wtedy jedną z pierwszych terapeutek pracujących z pełnymi rodzinami. Wielu terapeutów rodzinnych pierwszej generacji było jej uczniami. Wspólnie z Julesem Riskinem, Jacksoni założyli w Palo Alto w 1959 roku Mental Research Institute ( MRI ).

NLP jest nauką o osiąganiu doskonałości i sposobach służących ludziom do zestrukturyzowania swoich doświadczeń i ujęciu ich w model. Model ten jest zestawem technik skutecznej komunikacji słownej i pozawerbalnej, osobistej zmiany człowieka, oraz kontroli stanów emocjonalnych. Jest sposobem doskonalenia własnych zdolności, podnoszenia motywacji, wpływania na siebie i innych- łączy w sobie elementy psychologii, lingwistyki i zarządzania.

Neuro - odnosi się do neurologii, naszych procesów myślowych. Dotyczy układu nerwowego, naszych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu), dzięki którym poznajemy otaczającą nas rzeczywistość. Bodźce odbierane przez zmysły są przekazywane w postaci impulsów nerwowych do mózgu, w którym powstają obrazy, dźwięki, odczucia i uczucia.

NLP pozwoli tobie zaobserwować wzorce zachowań i struktur lingwistycznych oraz wpływać na działania własne i innych osób w celu osiągania pożądanych rezultatów. Jest to, inaczej mówiąc, metoda świadomego programowania poczynań, pozwalająca tobie szybciej i skuteczniej realizować stawiane sobie cele.

Każdy z nas ma inne indywidualne doświadczenia życiowe. Sprawia to, że różnimy się w odbiorze tych samych sytuacji. Każdy z nas posiada indywidualną mapę rzeczywistości i w charakterystyczny dla siebie sposób postrzega i ocenia otoczenie - teren. Wcześniejsze doświadczenia, system wartości i osobiste oczekiwania działają jak filtry, które selekcjonują docierające bodźce, np. patrzące na konia osoby: weterynarz, rolnik i malarz będą zwracali uwagę na różne elementy. Podobnie jak posiłek robi inne wrażenie na kimś sytym, inne – na głodnym. Każda z map to jednak tylko subiektywna interpretacja – nie obiektywna prawda o świecie. Rzeczywistość zewnętrzna, czyli teren - jest niepoznawalna. Jest zapewne odmienna od naszych ludzkich wyobrażeń o niej. A to czy wydaje się ona bogata i pełna wrażeń bądź też uboga i przewidywalna – zależy od przyjętych filtrów: przekonań, wrażliwości zmysłów, stanu emocjonalnego.

W NLP modelowaniem nazywa się proces odkrywania myśli i czynności umożliwiających komuś zdobycie pewnej umiejętności lub wykonywanie jakiegoś zadania, uczenia się.

Jeżeli zawsze robisz to, co zawsze robiłeś, to zawsze będziesz dostawać to, co zawsze dostawałeś. Jeżeli zaś chcesz czegoś nowego, zrób coś nowego. Zwłaszcza, że masz tak wiele możliwości wyboru.

Ludzie bardzo często działają w taki sposób, że kiedy coś robią i to nie przynosi im pożądanego efektu – postępują dalej tak samo, ale silniej, głośniej i z większym wysiłkiem. To oczywiście nie zmienia wyniku działania… Jeśli chcesz odmiennego rezultatu – spróbuj innych sposobów.

Każde zachowanie, nawet to najbardziej naganne, bezmyślne, raniące czy bolesne ma u swych korzeni pozytywny cel.

Ludzie często oceniają i piętnują zachowanie, nie rozumiejąc, jaka jest jego pierwotna intencja. W korzeniach zachowania zawsze tkwi określona wartość - radość, siła, bezpieczeństwo, komfort itd..

Co to znaczy być wolnym?

Sądzę, że dobrze byłoby sobie odpowiedzieć na tak postawione pytanie tym bardziej, że wypowiedzi o wolności przewinęły się na forum NLP Polska w kilku miejscach. Ale zacznę od początku, czyli dlaczego chcę o tym napisać..