Każde zachowanie, nawet to najbardziej naganne, bezmyślne, raniące czy bolesne ma u swych korzeni pozytywny cel.

Ludzie często oceniają i piętnują zachowanie, nie rozumiejąc, jaka jest jego pierwotna intencja. W korzeniach zachowania zawsze tkwi określona wartość - radość, siła, bezpieczeństwo, komfort itd..

Wartości mają zawsze wymiar pozytywny, czasem jednak ich realizacja przyjmuje negatywne formy: np. agresja – to droga do rozładowania napięcia albo metoda obrony; obojętność – może zapewniać spokój i bezpieczeństwo; kradzież – jest sposobem na uzyskanie pożądanych dóbr materialnych z jednoczesną oszczędnością czasu i wysiłku.

Zamiast wybaczać czy potępiać takie zachowanie, można oddzielić je od intencji. Jeśli wartość, intencję, oddzielimy od formy zachowania - możemy szukać innych, lepszych i bardziej konstruktywnych sposobów na jej osiągnięcie.

NLP

Książki: